Etikus Iskola Program

ETIKUS ISKOLA, ETIKUS OSZTÁLY PROGRAM

 

Az iskolai viselkedési nehézségek gyökere leginkább a tolerancia hiánya, egymás elfogadásának valamilyen mértékű képtelensége.

 

Az elfogadás és az ideális kép

Iskolán belüli elfogadáson azt értjük, hogy a gyerekek (diákok) tudomásul veszik egymás jelenlétét, megértést, de minimum türelmet tanúsítanak a másik iránt, függetlenül attól, hogy a másik nem úgy néz ki, mint ő, nem úgy öltözködik, nem úgy viselkedik, nem úgy tanul vagy gondolkodik, mint ő.

Ha egy iskolában magas lenne az elfogadás, akkor ott azt tapasztalnánk, hogy a gyerekek nem akarnák mindenáron megváltoztatni a másikat, nem akarnának külön lenni a többiektől, nem akarnák kiabálással vagy fizikai erőszakkal „bizonyítani” az igazukat, valamint ritkábban fordulna elő, hogy csak a másik teljes legyőzése okozna valakinek örömet.

Egy ilyen iskolában a gyerekek és a tanárok közötti elfogadás mértéke is nagyobb volna.

Egy ilyen iskolában jól együtt tudnának működni egymással a különböző tanulmányi eredményű gyerekek, különböző bőrszínű, különböző gazdasági helyzetű családból érkező gyerekek.

 

Iskolai agresszió

Az iskolai agresszió végső soron az elfogadás teljes hiányát mutatja. Az agresszív gyerek legtöbbször nem csak másokat nem fogad el olyanoknak, amilyenek, hanem saját magával sem elégedett, de a külső szemlélő számára ez nem tűnik fel, mivel ő csak azt tapasztalja, hogy ez a gyerek nagyon akaratosan próbálja társait lelki és néha fizikai értelemben is maga alá gyűrni. Amikor a többi gyereknek szintén alacsony az elfogadási szintje, akkor ez egy ördögi körré alakul, ahol senki sem tudja belátni, hogy a többiek nézőpontja, vélekedése hasonlóan fontos, mint az övé – még akkor is, ha a vélekedésük eltérő.

 

Család

Az iskolába sok minden érkezik a családból, így nyilvánvaló, hogy ha a gyerek otthon nem kapja meg a neki járó elismerést, hanem állandóan elégedetlenek vele, a kinézetével, az öltözékével, a viselkedésével, a tanulmányi eredményével, akkor követni fogja ezt a mintát és nem könnyen fogad majd el más gyerekeket. Ez azonban nem elég indok arra, hogy az iskolában ne próbáljuk meg növelni a tanulóink elfogadásának szintjét. Hátrányosabb környezetből érkező diákok vagy elkényeztetett gyerekek számára az iskola szinte az egyetlen hely, ahol mégis elsajátíthat némi toleranciát, megértést.

AZ ETIKUS ISKOLA PROGRAM

A program végére a gyerekek megtanulnak „a másik fejével gondolkodni” és ezt anélkül teszik, hogy közben saját magukat kellene feladniuk vagy megtagadniuk.

Az eredmény az elfogadás növekedése, békésebb, együttműködő gyerekek és olyan közösség, amellyel kapcsolatban más pedagógusok is észreveszik, hogy valami jó irányban változott.

A program végén a gyerekek képesek lezárni egy vitát akár így: „Ugye mondhatjuk, hogy eltérő a véleményünk?”

Általában más tanárok is felfigyelnek arra, hogy az olyan csoportokból való gyerekek, melyek végzik vagy végezték a programot, udvariasabban, tisztelettudóbban viselkednek még a szünetekben is egymással és a felnőttekkel.

Elfogadni az elfogadhatatlant?

A program alatt a gyerekek találkoznak a nem optimális szokások és viselkedések egy olyan halmazával is, melyeket mások a kultúra jelen körülményei között természetesen nem tudnak elfogadni. Ezeknél nem az elfogadásra kerül a hangsúly, hanem arra, hogy rájöjjenek, hogy nem elég másokat elfogadnunk, de nekünk nekünk magunknak igyekeznünk kell könnyebben elfogadhatóvá válni.

Ki igényelheti a programot, annak elemeit?

Bármelyik pedagógus, akár osztályfőnök, akár nem. Szülők pedig javasolhatják pedagógusok számára.

Mennyibe kerül a program?

Az iskolák díjmentesen kapják.

Az Etikus Iskola Program elemei, melyek

együtt és önállóan is igényelhetők, végezhetők

Iskolai Programok

Iskolai Etikai Kódex
Iskolai Elfogadás Program
Etikus Iskola Program
A legjobb benned van! interaktív előadás középiskolásoknak

Iskolai Előadások

Agresszió kezelési előadás tanári karnak
Hivatásom tanár - motivációs előadás
Gyereknevelési előadás szülőknek

Óvodai Program

Óvodai Elfogadás Program

Szeretné valamely programot iskolájában, osztályában, csoportjában?

 

Töltse ki az alábbi űrlapot!

Érdeklődés díjmentes iskolai / óvodai programok iránt